Matryoshka

Vyatskaya Matryoshka from ZAO Souvenir